Имени дни
Здравко
Здравко има няколко имени дни:

21 Април - Цветница, Връбница
1 Август - Св. 7 мчци братята Макавеи, Св. Соломония