Имени дни

Днес честитим имен ден на:

Барбара, Варвара, Варвардан

23 Априлподвижен празник

Имен ден празнуват:

8 Майподвижен празник

Имен ден празнуват: