Имени дни
Ивета
Ивета има няколко имени дни:

7 Януари - Ивановден - Св. Йоан Кръстител
24 Юни - Рождество на Йоан Кръстител (Еньовден)