Имени дни
Събор на 12 апостоли - 30 юни
Съборът на светите дванадесет апостоли е общ празник за дванадесетте основни ученици на Христос, обявени за светци. В ранните години на християнството съществуват полемики доколко е допустимо езичници да бъдат покръствани. Във връзка с това през 63 година сл. Хр. в Йерусалим се състои т.нар. „Апостолски събор“, при който надделява тезата на апостол Павел, че в "Христа няма нито юдеин, нито елин" и проповядването на учението се възприема и препоръчва за всички хора, независимо от техния произход и предишна религия. Затова и този празник съвпада с празника на апостол Павел. Имен ден празнуват: